Facebook Twitter
pkeservice.com

Optionshandel

Publicerat på April 19, 2023 av Chester Etheridge

En mycket framgångsrik finansiell produkt för närvarande ger råvaran investerarens flexibilitet, diversifiering och kontroll för att skydda sin aktieportfölj eller generera mer investeringsinkomster. Alternativ är fördelaktiga eftersom de kan användas under nästan alla marknadsförhållanden och för nästan alla investeringsmål. Alternativ hjälper också investeraren att få aktier till ett mindre pris också för att skörda fördelarna med ett aktiekurs ökning eller fall utan att skylda aktien eller sälja det direkt.

Eftersom alternativ har en distinkt risk/belöningsstruktur kan de hittas i kombination med andra optionskontrakt och/eller andra ekonomiska verktyg för att få vinster eller skydd.

Med hjälp av råvara kan investerare fixa inköpspriset under en viss tidsperiod, varav en investerare kan köpa eller bli av med 100 aktier för reducerat, vilket bara är en procentandel av vad du kan betala för att ha aktien direkt. Detta kan hjälpa investerare att utnyttja sin investeringskraft samtidigt som de ökar sin potentiella belöning från aktiens prisfluktuationer.

När det gäller varor kan du bara hitta begränsade risker för köpare. På ingen sätt kan ett valköpare förlora mycket mer än kostnaden för valet, premien. Med rätt att få eller sälja den underliggande säkerheten till ett visst pris som löper ut på bekräftat datum, kommer valet att löpa ut värdelöst om villkoren för lönsam träning eller försäljning av kontraktet inte uppfylls vid utgångsdatumet.

Även när optioner erbjuder många investeringsfördelar är de inte utformade för alla. På samma sätt kan ens avkastning vara stor, så kan också förlusterna - hävstångseffekten. Dessutom kan möjligheten för att förverkliga utsikterna för ekonomisk framgång i optionhandel vara svår att generera eller identifiera. Mycket information bör behandlas innan det bästa handelsbeslutet kunde uppnås. Alternativhandel är svårare än handel eftersom handlare måste välja från många variabler bortsett från den riktning de tror att marknaden kommer att flytta. Tekniker för hänsyn och sunda pengarhantering är verkligen ett måste för framgångsrik option.