Facebook Twitter
pkeservice.com

Nhãn: chỉ số

Bài viết được gắn thẻ Chỉ Số

Hiểu Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán

Đăng trên Tháng Chạp 17, 2021 bởi Chester Etheridge
Chỉ số trao đổi chứng khoán là một thước đo thống kê về những thay đổi trong thị trường chứng khoán.Một chỉ số đại diện cho một danh mục chứng khoán được giao dịch trên thị trường được coi là đại diện hợp lý của toàn bộ thị trường.Mỗi chỉ số có phương pháp tính toán riêng.Nó thường được thể hiện dưới dạng thay đổi giá trị cơ sở...