Facebook Twitter
pkeservice.com

Hiểu Chỉ Số Thị Trường Chứng Khoán

Đăng trên Bước Dều 17, 2022 bởi Chester Etheridge

Chỉ số trao đổi chứng khoán là một thước đo thống kê về những thay đổi trong thị trường chứng khoán. Một chỉ số đại diện cho một danh mục chứng khoán được giao dịch trên thị trường được coi là đại diện hợp lý của toàn bộ thị trường. Mỗi chỉ số có phương pháp tính toán riêng. Nó thường được thể hiện dưới dạng thay đổi giá trị cơ sở. Để hiểu rõ hơn về Sở giao dịch chứng khoán, một chỉ số nên được đọc không phải trong giá trị số tuyệt đối của nó mà là trong phần trăm thay đổi trong giá trị số của nó. Một cá nhân không thể đầu tư trực tiếp vào một chỉ mục. Nhưng bạn có thể đầu tư vào các quỹ tương hỗ liên quan đến chỉ mục.

Các chỉ số phổ biến ở Hoa Kỳ

Chỉ số 500 của Standard & Poor-Chỉ số S & P 500

Chỉ số này là chỉ số phổ biến nhất trên hành tinh. Chỉ số S & P 500 bao gồm 500 cổ phiếu được lựa chọn trên cơ sở ngành công nghiệp, vốn hóa thị trường, thanh khoản và các yếu tố khác. Đó là một chỉ số hàng đầu của cổ phiếu Hoa Kỳ. Chỉ số không bao gồm các cổ phiếu đầu cơ.

The Dow Jones Industrial Everal (DJIA)-thường được gọi là DOW

Chỉ số này bao gồm 30 cổ phiếu quan trọng được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ. Nó bao gồm các công ty như Microsoft, Exxon Mobil, Disney và General Electrical. Chỉ số không bao gồm các cổ phiếu đầu cơ.

Trung bình tiện ích của Dow Jones (DJUA)

DJUA là một chỉ số dựa trên doanh nghiệp vì đây là mức trung bình của 15 cổ phiếu tiện ích được giao dịch ở Mỹ. Nó nhạy cảm với thay đổi lãi suất vì các doanh nghiệp tiện ích có xu hướng vay rất nhiều tiền.

Chỉ số Russell 2000

Chỉ số này chứa 2.000 cổ phiếu công ty nhỏ được bao gồm trong Chỉ số Russell 3000. Nó hoạt động như một dấu hiệu băng ghế cho các cổ phiếu kinh doanh nhỏ ở Mỹ.

Wilshire 5000 Tổng chỉ mục thị trường (TMWX)

Chỉ số này đo lường hiệu suất cổ phiếu của tất cả các cổ phiếu có trụ sở chính của Hoa Kỳ mà dữ liệu chi phí có sẵn dễ dàng. Đó là một trong những chỉ số thị trường chứng khoán rộng nhất. Nó bao gồm cổ phiếu của hơn 7.000 công ty được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

Chỉ số tổng hợp NASDAQ

Nó giám sát các công ty được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Chỉ số bao gồm cổ phiếu của hơn 5.000 công ty được giao dịch trên Nasdaq. Phần lớn các công ty này là các công ty công nghệ. Tuy nhiên, bạn sẽ khám phá các doanh nghiệp trong các doanh nghiệp tài chính, công nghiệp, giao thông và bảo hiểm. Ngoài ra, nó bao gồm nhiều doanh nghiệp đầu cơ.